源義仲

みなもとのよしなかMinamoto no Yoshinaka

N.
Persönlichk.  Minamoto no Yoshinaka; Kiso no Yoshinaka (Seiitai·shōgun; 1154–1184).