Wadoku.de Forum
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics  
[Register] Register /  [Login] Login 
Messages posted by: Journey
Forum Index » Profile for Journey » Messages posted by Journey
Message
Hallo!

Da ich kein Japanisch kann- bzw. noch nicht genug um es "sprechen" nennen zu können- habe ich eine Bitte,
kann mir jemand diesen Songtext übersetzten? Oder wenn diese Seite nicht darauf spezialisiert ist- mir eine Adresse nennen wo das möglich ist?
Das währe ganz toll! Es würde mir unglaublich helfen!

"Economical Animal Superstar"-Aural Vampire

iwabankodo kuninaita aneko no yo wakari aerumo no jichanaishi
hey Mr. Animal kino o no seika futo shitaseiku yayuoshi wo kikasete
awayakitto itsumonotogi sore karahinto dashite

koroshite senidoku seshite tsukoniyo domanume wo ronikaketate de zuko

hiakusokui hotondoreigi shisen no saki ni kemodo michimo naishi
mashin no sta love-henore jisunsu rikaini tondajosho

tadakoko koko ni kaerebaii hoshin de kirebaii
kahi no kakenai de ii sairo dakemita iyo
anata no hora nnn
itsu kawa dare de bonemuru yo

tai shimete kakugo kimete kata kara kite kimasu
aitemite chan suomite katsu made to kotaimasho

riaru fuaito no kakugende panku suni katereba
ningena narisuto kara saiko hyo
hey Mr. Animal ashitahen no tenbo risonori zumo yasu jiokikasete
itsu ka kitto zonzai do riyasei no jibun ninaruyo
mata koko koko ni kaerebaii hoshin de kirebaii
kahi no kakenai de ii sairo dakemita iyo
anata no hora nnn
itsu kawa dare de bonemuru yo
tai shimete kakugo kimete kata kara koite kimasu
aitemite chan suomite katsu made to kotaimasho

Das wäre es. Wie gesagt, DANKE wenn sich jemand bereit erklärt!
 
Forum Index » Profile for Journey » Messages posted by Journey
Go to: